VDO CLIP HOT CLIP
นักวิชาการ ระบุปัญหาคอร์รัปชั่นในไทยยังคงรุนแรง

( 18/07/2014 - 13:13 น. )

นักวิชาการทีดีอาร์ไอและผู้เกี่ยวข้อง ระบุควรมีการปฎิรูปสังคม...


สารคดีพิเศษ 800 ปี แมกนา คาร์ตา 83 ปี ประชาธิปไตยไทย (ตอน 10) : รัฐธรรมนูญไทยฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่ม
30/05/2015 - 12:37 น.

วันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1215 เป็นวันที่กษัตริย์จอห์นแห่งอังกฤษลงนามในเอกสารที่เป็นข้อตกลงระหว่างบรรดาขุนนางกับพระองค์ เอกสารฉบับนี้มีชื่อว่า "แมกนา คาร์ตา" ซึ่งแปลว่ามหากฎบัตร หรือ The Great Charter ซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการจำนวนมากว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งรัฐธรรมนูญในยุคปัจจุบัน ขณะที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ไทยพีบีเอส โดยการสนับสนุนของบีบีซีภาคบริการโลก แผนกภาษาไทย นำเสนอเรื่องราวของแมกนา คาร์ตา และรัฐธรรมนูญไทยในอดีต ผ่านสารคดีขนาดสั้นรวม 25 ตอน ตอนที่ 10 เสนอเรื่อง "รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 4 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490"


สารคดีพิเศษ 800 ปี แมกนา คาร์ตา 83 ปี ประชาธิปไตยไทย (ตอน 9) : รัฐธรรมนูญไทยฉบับที่ 3 เริ่มระบบวุฒิสภาออกกฎหมาย
29/05/2015 - 11:21 น.

วันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1215 เป็นวันที่กษัตริย์จอห์นแห่งอังกฤษลงนามในเอกสารที่เป็นข้อตกลงระหว่างบรรดาขุนนางกับพระองค์ เอกสารฉบับนี้มีชื่อว่า "แมกนา คาร์ตา" ซึ่งแปลว่ามหากฎบัตร หรือ The Great Charter ซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการจำนวนมากว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งรัฐธรรมนูญในยุคปัจจุบัน ขณะที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ไทยพีบีเอส โดยการสนับสนุนของบีบีซีภาคบริการโลก แผนกภาษาไทย นำเสนอเรื่องราวของแมกนา คาร์ตา และรัฐธรรมนูญไทยในอดีต ผ่านสารคดีขนาดสั้นรวม 25 ตอน ตอนที่ 9 เสนอเรื่อง "รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 3 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489"ที่ประชุมการโยกย้านถิ่นฐานเห็นชอบให้ใช้ "ผู้อพยพแบบผิดปกติ" แทน "โรฮิงญา"
29/05/2015 - 15:50 น.

ที่ประชุมการโยกย้ายแบบถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียวันนี้ (29 พ.ค.2558) เห็นชอบร่วมกันว่าให้ใช้คำว่า “ผู้อพยพแบบผิดปกติ” แทนคำว่า “โรฮิงญา” ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าการเลือกใช้คำเช่นนี้เพื่อลดแรงกดดันต่อรัฐบาลเมียนมา หม่อง โจนุ ปธ.สมาคมชาวโรฮิงญาในไทย เดินทางมาที่สถานที่ประชุมเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานฯ ระบุต้องการเข้าร่วมการประชุมด้วยเพราะเชื่อว่าชาวโรฮิงญาเป็นผู้ที่รุ้ปัญหาดีที่สุด แต่เมื่อตนส่งจดหมายขอเข้าร่วมประชุมด้วยกลับถูกปฏิเสธ