VDO CLIP HOT CLIP
ผู้ว่าการ กกท.ยืนยันการรับบริจาคกระสุนปืนทำถูกต้อง

( 12/05/2015 - 20:54 น. )

 ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ยืนยันกระสุนปืนใน...