VDO CLIP HOT CLIP
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุในวานูอาตู

( 17/03/2015 - 21:19 น. )

 รัฐบาลญี่ปุ่นส่งเจ้าหน้าที่ และสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่ว...