VDO CLIP HOT CLIP
องค์กรแรงงานในฮ่องกงประท้วงเสื้อผ้าแบรนด์ดัง

( 24/04/2014 - 17:34 น. )

องค์กรด้านแรงงานในฮ่องกง รวมตัวประท้วงหน้าร้านเสื้อผ้าของแบร...