VDO CLIP HOT CLIP
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุในวานูอาตู

( 17/03/2015 - 21:19 น. )

 รัฐบาลญี่ปุ่นส่งเจ้าหน้าที่ และสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่ว...


สารคดีพิเศษ 800 ปี แมกนา คาร์ตา 83 ปี ประชาธิปไตยไทย (ตอน 4) : British Library สถานที่เก็บมหากฎบัตร
24/05/2015 - 13:31 น.

เดือนมิถุนายนปีนี้ ครบรอบ 800 ปี แมกนา คาร์ตา มหากฎบัตรแห่งเสรีภาพ ที่ลงตราประทับโดยกษัตริย์จอห์น แห่งอังกฤษ เอกสารฉบับนี้นักประวัติศาสตร์จำนวนมากยอมรับว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งรัฐธรรมนูญยุคปัจจุบันช่วงนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 20 นับแต่วันเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย เพื่อเรียนรู้จากสองเหตุการณ์ ไทยพีบีเอส ร่วมมือกับบีบีซี แผนกภาษาไทย นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแมกนา คาร์ตา และรัฐธรรมนูญไทยในอดีต ทุกวันนี้ต้นฉบับแมกนาคาร์ตา เหลืออยู่ 4 ฉบับ โดย 2 ฉบับเก็บรักษาอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ หรือ British Library ซึ่งจัดนิทรรศการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระพิเศษที่ แมกนา คาร์ตา มีอายุครบ 800 ปี ตอนที่ 4 นำเสนอเรื่อง British Libray สถานที่เก็บรักษามหากฎบัตร


สารคดีพิเศษ 800 ปี แมกนา คาร์ตา 83 ปี ประชาธิปไตยไทย (ตอน 3) : "รันนีมีด สถานที่ลงตราประทับแมกนา คาร์ตา"
23/05/2015 - 14:42 น.

ย้อนกลับไปเมื่อ 800 ปีในวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1215 ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นที่ทุ่งหญ้ารันนีมีด (Runnymede) ริมถนนหลวงสายเอ็ม 25 ย่านเซอร์รีย์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กษัตริย์จอห์นและขุนนาง 25 คนของอังกฤษ มาพบกันเพื่อลงตราประทับมหากฎบัตรแมกนา คาร์ตา และกลายเป็นเอกสารสำคัญชิ้นแรกของโลกที่รับรองกระบวนการรัฐธรรมนูญ ไทยพีบีเอส ร่วมมือกับ บีบีซี แผนกภาษาไทย นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแมกนา คาร์ตา และรัฐธรรมนูญไทยในอดีต ตอนที่ 3 นำเสนอเรื่อง "รันนีมีด สถานที่ลงตราประทับแมกนา คาร์ตา"