VDO CLIP HOT CLIP
ผอ.ร.ร.บ้านหนองไทร ชี้แจงคณะกรรมการสอบสวนกรณีสอบบรรจุครูผู้ช่วย

( 23/04/2014 - 20:58 น. )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร จ.บุรีรัมย์ เข้าชี้แจงต่อคณะก...


ซื้อทัวร์ท่องเที่ยวอย่างไร ไม่ให้ถูกหลอก
23/04/2014 - 10:29 น.

นายสมชาย ศรีรัตนประภาส อุปนายกฝ่ายทัวร์ต่างประเทศ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ระบุว่า การซื้อทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ให้ถูกหลอกนั้น ทำได้ด้วยการตรวจสอบกับกรมการท่องเที่ยวว่า บริษัททัวร์ต่างๆที่โฆษณาในเว็บไซต์ มีการจดทะเบียน และมีใบอนุญาตให้ประกอบการท่องเที่ยวหรือไม่ และตรวจสอบกับสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวอีกครั้ง ว่าบริษัทเหล่านั้นยังประกอบการอยู่หรือไม่ และเป็นบริษัทที่พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศจริงหรือไม่ ซึ่งวิธิการตรวจสอบทำได้ด้วยการนำเลขใบอนุญาต ที่ได้ลงโฆษณาไว้ในหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ ไปตรวจสอบกับกรมการท่องเที่ยว ว่ามีการจดทะเบียนจริง และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ และตรวจสอบอีกรอบหนึ่งจากสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว