VDO CLIP HOT CLIP
จัดระเบียบรถตู้ป้ายดำจ.พิษณุโลกส่วนใหญ่สอบไม่ผ่าน

( 21/07/2014 - 15:28 น. )

รถตู้โดยสารสาธารณะป้ายดำใน จ.พิษณุโลกจำนวนมาก ไม่ผ่านการตรวจ...


ปัญหาพัฒนาพื้นที่ตลาดเฉลิมลาภ
29/09/2014 - 07:54 น.

เกือบ 2 ปีที่ชาวชุมชนตลาด "เฉลิมลาภ" หรือที่ชาวต่างชาติรู้จักในชื่อ "ประตูน้ำมาร์เก็ต" เรียกร้องให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทบทวนการบอกเลิกสัญญาการเช่าและให้สิทธิเอกชนเข้ามาพัฒนาพื้นที่ เพราะเกรงว่าอาจสูญเสียพื้นที่ค้าขายดั้งเดิม หรือต้องกลับมาเช่าใหม่ในราคาที่สูงขึ้น ขณะที่นโยบายใหม่ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่แถลงต่อสื่อมวลชนนั้น ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนและประโยชน์ส่วนรวม แต่ก็ยังมีความคลุมเครือเกี่ยวกับแนวทางดูแลผู้ได้รับผลกระทบที่ตลาดเฉลิมลาภ