VDO CLIP HOT CLIP
จัดระเบียบรถตู้ป้ายดำจ.พิษณุโลกส่วนใหญ่สอบไม่ผ่าน

( 21/07/2014 - 15:28 น. )

รถตู้โดยสารสาธารณะป้ายดำใน จ.พิษณุโลกจำนวนมาก ไม่ผ่านการตรวจ...


เยาวชน 6 ประเทศอาเซียนเตรียมเสนอข้อมูลต่อเวทีผู้นำอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
19/12/2014 - 15:30 น.

การประชุมคู่ขนานเวทียุวชนลุ่มน้ำโขงในวันนี้ (19 ธ.ค.2557) ตัวแทนยุวชนทั้ง 36 คนจาก 6 ประเทศภูมิภาคอาเซียน รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมเสนอต่อเวทีประชุมผู้นำอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ GMS ในวันพรุ่งนี้ (20 ธ.ค.2557) โดยประเด็นที่เยาวชนเลือกนำเสนอคือการเพิ่มการลงทุนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาการเชื่อมต่อด้านไอที เน้นความร่วมมือเรื่องโรคติดต่อจากการย้ายถิ่น รวมถึงลดการใช้พลังงาน นอกจากนี้ยังเน้นประเด็นด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพราะจะช่วยสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาค