VDO CLIP HOT CLIP
จัดระเบียบรถตู้ป้ายดำจ.พิษณุโลกส่วนใหญ่สอบไม่ผ่าน

( 21/07/2014 - 15:28 น. )

รถตู้โดยสารสาธารณะป้ายดำใน จ.พิษณุโลกจำนวนมาก ไม่ผ่านการตรวจ...


กทม.ทำความสะอาดพื้นที่รอบคลองถมหลังจัดระเบียบวันแรก
02/03/2015 - 13:27 น.

วันนี้ (2 มี.ค.2558) เป็นวันแรกของการจัดระเบียบพื้นที่คลองถม เจ้าหน้าที่กระจายกำลังทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบคลองถมจำนวน 20 จุด ขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยืนยันจะไม่ใช้ความรุนแรงในการจัดระเบียบพื้นที่คลองถม แต่จะเน้นการเจรจาและขอความร่วมมือผู้ค้าให้เคารพกฎหมาย หากมีผู้ค้าฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนตัวแทนผู้ค้าคลองถม กล่าวว่า ผู้ค้าคลองถมบางส่วนจะกลับไปค้าขายบริเวณคลองถมเช่นเดิมในวันที่ 7 มี.ค.2558 เพราะยังไม่มีตลาดรองรับ แต่จะประเมินมาตรการควบคุมพื้นที่ของ กทม.อีกครั้ง