มุมมองครูภาษาไทย “ลัดดาศรี ศรีสังวาล” ต่อวิกฤตการใช้ภาษา
29/07/2014 - 10:37 น.

ลัดดาศรี ศรีสังวาล ครูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ยอมรับว่าการเรียนการสอนและการประเมินผลวิชาภาษาไทยในโรงเรียนยังมีปัญหา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะครูผู้สอนมีภาระงานอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอน สำหรับผลการสำรวจการใช้ภาษาไทยในโลกออนไลน์ที่ระบุว่าอยู่ในขั้นวิกฤต โดยการใช้ภาษาไทยที่ผิดบ่อยที่สุดพบในการคุยผ่านแอพพลิเคชั่น "ไลน์" และการเขียนคอมเม้นต์บนเฟซบุ๊ค อาจารย์ลัดดาศรีให้ความเห็นว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้ภาษาวิบัติแต่อย่างใด เพราะภาษาที่ผู้ใช้จงใจสะกดให้แปลกไปจากเดิมนั้นจะมีการใช้อยู่ไม่นาน อย่างไรก็ตามควรมีผู้แนะนำเยาวชนให้สะกดคำให้ถูกต้อง และครูควรเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วยVDO CLIP HOT CLIP
จัดระเบียบรถตู้ป้ายดำจ.พิษณุโลกส่วนใหญ่สอบไม่ผ่าน

( 21/07/2014 - 15:28 น. )

รถตู้โดยสารสาธารณะป้ายดำใน จ.พิษณุโลกจำนวนมาก ไม่ผ่านการตรวจ...


กรมศุลฯ ชี้แจงป้ายกำหนดราคาของใช้ส่วนตัวนำเข้าเป็นข้อกำหนดเดิม
03/07/2014 - 07:52 น.

สองวันที่ผ่านมา (1 ก.ค.57) มีเรื่องหนึ่งที่ส่งต่อกันผ่านสังคมออนไลน์ ที่เป็นที่น่าตกใจของผู้โดยสารเครื่องบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ปรากฏมีป้ายคำเตือนผู้โดยสารฝั่งขาออกนอกประเทศว่า สามารถนำของใช้ส่วนตัวผ่านเข้ามาในประเทศได้ในราคาไม่เกิน 10,000 บาท หากเกินกว่ามูลค่าดังกล่าวต้องเสียภาษีเพิ่มตามอัตราของสิ่งของนั้นๆ ทำให้ผู้โดยสารตกใจว่า เป็นการเปลี่ยนข้อกำหนดใหม่หรือไม่ แต่ทางกรมศุลกากรก็ออกมายืนยันแล้วว่า ข้อกำหนดนี้บังคับใช้มานานแล้ว และเป็นไปตามหลักสากลของศุลกากรสนามบินทั่วโลก ที่จำกัดมูลค่าสิ่งของที่ผู้โดยสารจะนำเข้าประเทศ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่นำสินค้าเข้ามาขายในประเทศ และเสียภาษีอย่างถูกต้อง