ครูนอกกรอบ "ทุกคนคือที่ 1"

อะไรคือเบื้องหลังแนวคิด “เด็กทุกคนคือที่ 1 ของผม” ของนายชินกร พิมพิลา ครูนอกกรอบแห่ง จ.สกลนคร เมื่อเด็กแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน จึงไม่ควรจัดอันดับนักเรียนเพียงแค่คะแนนสอบ
แท็ก
กลับขึ้นด้านบน