ปลาการ์ตูนสายพันธ์ุใหม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง คิดค้นเพาะพันธ์ุปลาการ์ตูนสายพันธ์ุใหม่ เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรไปเพาะเลี้ยงและขยายพันธ์ุ ป้องกันการลักลอบจับจากแหล่งธรรมชาติ และเพิ่มจำนวนปลาการ์ตูนในท้องทะเล
แท็ก
กลับขึ้นด้านบน