จะได้ใช้แล้วนะ รถเมล์ NGV

วันที่ 29 พ.ย. 61 รถเมล์เอ็นจีวีจะวิ่งให้บริการ 100 คัน ในพื้นที่เขตการเดินรถที่ 2 และ 3 จากนั้นจะประเมินความพึงพอใจผู้โดยสาร เกี่ยวกับความสะดวกสบาย ความถี่ในการเดินรถ และความคุ้มค่า
แท็ก
กลับขึ้นด้านบน