ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.คาดการณ์แนวโน้มทิศทางราคาสินค้าเกษตร

ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.คาดการณ์แนวโน้มทิศทางราคาสินค้าเกษตร

ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.คาดการณ์แนวโน้มทิศทางราคาสินค้าเกษตร

รูปข่าว : ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.คาดการณ์แนวโน้มทิศทางราคาสินค้าเกษตร

ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.คาดการณ์แนวโน้มทิศทางราคาสินค้าเกษตร ศูนย์วิจัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตข้าว ยางพารา ปาล์ม และไก่เนื้อจะออกสู่ตลาดมากขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ ทำให้ราคาสินค้าเหล่านี้จะปรับลดลง

ศูนย์วิจัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคาดการณ์ถึงราคาสินค้าเกษตรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ว่า ข้าวจะมีราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยข้าวเปลือกเจ้า 5% จะอยู่ที่ตันละ 9,400 - 9,900 บาท ขณะที่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ตันละ 15,550 บาท นอกจากนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ ราคาจะปรับลดลงเช่นกัน ซึ่งนอกจากผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

ขณะที่มันสำปะหลัง อ้อย กุ้ง จะมีผลผลิตออกสูงตลาดลดน้อยลง ประกอบกับอากาศที่ร้อนทำให้ราคาจะปรับสูงขึ้น โดยมันสำปะหลังจะปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละประมาณ 2.30 บาท ส่วนกุ้งจะอยู่ที่กิโลกรัมละเกือบ 200 บาท


กลับขึ้นด้านบน