รัฐบาลจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดการน้ำ จ.ตาก

รัฐบาลจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดการน้ำ จ.ตาก

รัฐบาลจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดการน้ำ จ.ตาก

รูปข่าว : รัฐบาลจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดการน้ำ จ.ตาก

รัฐบาลจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดการน้ำ จ.ตาก รัฐบาลเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวแผนบริหารจัดการน้ำภายใต้งบประมาณ 3.5 แสนล้านบาท ที่ จ.ตาก โดยประชาชนกลุ่มต่างๆ เห็นด้วยกับการป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเทศบาลนครแม่สอด พร้อมเสนอให้สร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง

องค์กรกลุ่มต่างๆ และชาว จ.ตาก เกือบ 1,000 คน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ภายใต้งบประมาณ 3.5 แสนล้านบาท ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวทีที่  15 บริเวณศูนย์การแสดงสินค้าเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาของแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำ เพื่อป้องกันพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด เป็นเรื่องสำคัญ เพราะกำลังพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับประชาคมอาเซียน แต่ที่ผ่านมาถูกน้ำท่วมซ้ำซากทำให้เศรษฐกิจเสียหาย 
 
นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กตามพื้นที่อำเภอชายแดนไทย - พม่า ของ จ.ตาก เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง ประธานชุมชนประชารักษ์ เทศบาลนครแม่สอด เห็นด้วยกับโครงการการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ อ.แม่สอด แต่เป็นห่วงเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น และใช้เงินไม่เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
สำหรับ จ.ตาก รัฐบาลมีแผนก่อสร้าง 2 โครงการตามแผนงาน A1 และ B2 คือก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฉลอมในพื้นที่ ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก และพื้นที่ปิดล้อมป้องกันน้ำท่วมในเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด 


กลับขึ้นด้านบน