ส.ส.ท.รายงานผลการปฏิบัติงานปี 59 พร้อมเดินหน้านำสังคมสู่การปฏิรูป

ส.ส.ท.รายงานผลการปฏิบัติงานปี 59 พร้อมเดินหน้านำสังคมสู่การปฏิรูป

ส.ส.ท.รายงานผลการปฏิบัติงานปี 59 พร้อมเดินหน้านำสังคมสู่การปฏิรูป

รูปข่าว : ส.ส.ท.รายงานผลการปฏิบัติงานปี 59 พร้อมเดินหน้านำสังคมสู่การปฏิรูป

สนช.รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 ของ ส.ส.ท.โดย ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.เน้นย้ำถึงความคุ้มค่า ในการทำงาน ขณะที่สมาชิก สนช. ก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับการซื้อหุ้นกู้บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

วันนี้ (12 ต.ค.2560) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดยนางวิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 แบ่งเป็นการดำเนินการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในงบประมาณ 704 ล้านบาท ซึ่งเข้าถึงร้อยละ 89 ของประชากรทั้งหมด

พร้อมทั้งเครือข่ายสื่อออนไลน์ด้วยซึ่งมีการเติบโตจากในปี 2558 ถึงร้อยละ 95 รวมถึงมีการลงทุนขยายสัญญาณให้เข้าถึงทุกครัวเรือนโดยใช้งบประมาณ 194 ล้านบาท ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะทั่วประเทศ

ในปี 2560 -2561 ที่จะถึงนี้ ไทยพีบีเอสได้วางทิศทางคือการเป็นสื่อที่จะนำสังคมไปสู่การปฏิรูป ซึ่งมีทั้งการนำเสนอเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและพร้อมเข้าสู่ทิศทางการปฏิรูป การลดความขัดแย้ง การสร้างความเข้าใจให้คนไทยทุกภาคส่วนมีมโนทัศน์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การปฏิรูปของประเทศ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของ ส.ส.ท.เพื่อเป็นสื่อที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น 

ขณะที่ สมาชิก สนช.ได้ตั้งข้อสังเกต โดยนายตวง อันทะชัย เห็นว่า การสร้างรายการควรเป็นรายการที่สร้างปัญญา เปลี่ยนความคิด ขณะที่ พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง และ รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ตั้งคำถามถึงการซื้อหุ้นกู้บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยนายเจษฎา อนุจารี คณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท.ได้ อธิบายว่า การซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว สามารถทำได้ตามที่คณะกรรมการนโยบายอนุมัติแต่เมื่อเกิดการตรวจสอบของสังคม คณะกรรมการนโยบายจึงประกาศให้งดซื้อ-ขายหุ้นทันที และต่อมาได้ขายหุ้นได้กำไร 5 ล้านบาท

กลับขึ้นด้านบน