สนช.รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท

สนช.รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท

สนช.รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท

รูปข่าว : สนช.รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท

สนช.มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท

วันนี้ (7 มิ.ย.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท โดยใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 7 ชม.ก่อนจะลงมติรับหลักการ ด้วยคะแนน 197 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง โดยไม่มีผู้ลงคะแนนไม่เห็นด้วย โดยมีสมาชิก สนช.เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 200 คน

จากนั้นที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งมาจากสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี 10 คน และสมาชิก สนช. อีก 40 คน

 

กลับขึ้นด้านบน