คทช.แจกที่ดินทำกิน 30 ปีแบบแปลงรวม

คทช.แจกที่ดินทำกิน 30 ปีแบบแปลงรวม

คทช.แจกที่ดินทำกิน 30 ปีแบบแปลงรวม

รูปข่าว : คทช.แจกที่ดินทำกิน 30 ปีแบบแปลงรวม

คทช.-กรมป่าไม้ เร่งเดินหน้าแก้ปัญหาคนทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป้าหมายกว่า 3 ล้านไร่ ตั้ง "คทช.อำเภอ" ลงพื้นที่ทำความเข้าใจชาวบ้านแก้ข้อพิพาททำกิน ย้ำที่ดินยังเป็นของรัฐและให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์แบบแปลงรวม ให้สิทธิ์ทำกิน 30 ปีในเขตป่า

วานนี้ (12 ก.ย.2561) พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในงานประชุมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้กว่า 600 คนว่า  หลังจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อแก้นโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน เนื่องจากปัญหาที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้เกิดผู้ไร้ที่ดินทำกินจำนวนมาก  

ทั้งนี้ ทส.ได้รับสนองนโยบายเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง ทส.โดยการเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) เข้าสู่การพิจารณาของ คทช.มีเป้าหมายดำเนินการพื้นที่ 3,900,307 ไร่

สำหรับในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ อนุญาตดำเนินการจัดที่ทำกินให้ชุมชนแล้ว ตั้งแต่ ปี 2558 –ปัจจุบัน เนื้อที่โดยประมาณ 893,388 ไร่

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ยังตั้งชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขึ้น โดยมีผู้แทนภาคประชาชนเป็นชุดปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้านในการนำมาตรการมาใช้ในการปฏิบัติ และส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกิน 

รู้จักแนวทางทำกินแบบแปลงรวม

ด้านนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ กล่าวถึงหลักการ ของคทช.ว่า นโยบายนี้ไม่ได้แจกพื้นที่ป่าแต่เป็นการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านช่วยกันดูแลพื้นที่ป่าที่ได้รับทำกินแบบแปลงรวม เพราะที่ผ่านมามีคนอยู่ในป่าตามมติครม.30 มิ.ย.41 และอยู่หลังมติ ซึ่งจะจำกัดคนละ 5-20 ไร่และให้ผู้ว่าฯขออนญาตทำกิน 30 ปีไร่ละ25 บาทต่อไร่ และจะมีการทำสมุดบันทึกให้แต่ละราย

หลักการห้ามซื้อขายห้ามโอนและขายสิทธิ์ไปอยู่ในมือนายทุน การคัดกรองต้องร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และตรวจสอบหากพบเกิดปัญหาจะหมดสิทธิทันที  

 

ก่อนหน้านี้ นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ยอมรับว่ามติ ครม. วันที่ 30 มิ.ย.2541 ไม่สามารถควบคุมชาวบ้านในเขตป่าได้ทุกกลุ่มทุกประเภท และถ้าได้รับรองตามกฎหมาย รัฐจะได้แนวร่วมในการดูแลป่าแทนการไล่จับคนที่อยู่ในป่า ทั้งนี้คาดว่ามีตัวเลขของประชาชนที่อยู่ในป่ากว่า 10 ล้านคน โดยใช้ประโยชน์พื้นที่ป่ารวมกว่า 20 ล้านไร่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

เปิดตัวเลขคนในเขตป่า

จัดระเบียบคนคุมป่าแหว่งกว่า 20 ล้านไร่

 

 

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน