ม.44 คลายล็อกพรรคการเมือง-ห้ามหาเสียงผ่านโซเชียล

ม.44 คลายล็อกพรรคการเมือง-ห้ามหาเสียงผ่านโซเชียล

ม.44 คลายล็อกพรรคการเมือง-ห้ามหาเสียงผ่านโซเชียล

รูปข่าว : ม.44 คลายล็อกพรรคการเมือง-ห้ามหาเสียงผ่านโซเชียล

คสช.ใช้มาตรา 44 คลายล็อกพรรคการเมืองให้สามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้ในบางกรณี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง แต่ห้ามหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดีย

วันนี้ (14 ก.ย.2561) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช.ที่ 13/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ เป็นการผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จำเป็นบางกรณี ซึ่งพรรคการเมืองต้องดำเนินการก่อนการเลือกตั้ง เช่น การระดมทุนเข้าพรรค การเปิดรับสมาชิกพรรค การเลือกหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลา 90 วัน นับแต่มีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับต่อไป

นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า พรรคการเมืองจะประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อสื่อสารกับผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ภายในพรรคการเมือง และสมาชิกของพรรคการเมืองของตน โดยวิธีผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่การดำเนินการต้องไม่มีลักษณะเป็นการหาเสียง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ คสช.อาจกำหนดลักษณะต้องห้ามของการประชาสัมพันธ์หรือการติดต่อสื่อสาร ที่จะมีผลกระทบต่อความมสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือสั่งให้มีการระงับก็ได้ 

 

กลับขึ้นด้านบน