เริ่มแล้ว คัดเลือก ส.ว.กลุ่มวิชาชีพ ขั้นสุดท้าย

เริ่มแล้ว คัดเลือก ส.ว.กลุ่มวิชาชีพ ขั้นสุดท้าย

เริ่มแล้ว คัดเลือก ส.ว.กลุ่มวิชาชีพ ขั้นสุดท้าย

รูปข่าว : เริ่มแล้ว คัดเลือก ส.ว.กลุ่มวิชาชีพ ขั้นสุดท้าย

เริ่มต้นขึ้นแล้ว สำหรับการคัดเลือกกันเองของผู้สมัคร ส.ว.ทั้ง 10 กลุ่มวิชาชีพในขั้นสุดท้าย หรือการเลือกระดับประเทศ ที่มีผู้ผ่านเข้ารอบจากระดับจังหวัด จำนวน 2,746 คน

วันนี้ (27 ธ.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การคัดเลือกกันเองของผู้สมัคร ส.ว.ทั้ง 10 กลุ่มวิชาชีพในขั้นสุดท้าย หรือการเลือกระดับประเทศ ที่มีผู้ผ่านเข้ารอบจากระดับจังหวัด จำนวน 2,746 คน โดยมีที่มาจากวิธีการสมัครด้วยตัวเองและวิธีการผ่านองค์กรแนะนำ โดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้ผ่านเข้ารอบมากที่สุด ส่วนจังหวัดที่น้อยที่สุดคือ จ.บึงกาฬ

ผู้สมัคร ส.ว. 10 กลุ่มวิชาชีพ มีผู้สมัครด้วยตัวเอง ทั้งจำนวน 2,294 คน ต้องคัดเลือกกันเองให้เหลือ 10 อันดับแรกจำนวน 100 คน ส่วนผู้ที่ผ่านองค์กรแนะนำมีจำนวน 452 คน ซึ่งก็ต้องคัดเลือกกันเองให้ได้ 100 คน เช่นกัน ซึ่งทั้งวิธีที่สมัครด้วยตนเองและวิธีสมัครผ่านองค์กรแนะนำจำนวนวันนี้จะคัดเลือกกันเองให้ได้ 200 คน สั่งให้ คสช.พิจารณาเลือก 50 คน และสำรองอีก 50 คน

จากการคัดเลือกกันเองของผู้สมัคร ส.ว.ทั้ง 10 กลุ่มวิชาชีพตั้งแต่ระดับอำเภอยังระดับจังหวัด ยังพบปัญหาเรื่องการมารายงานตัวไม่ทันตามกรอบเวลาทำให้ถูกตัดสิทธิ์ไป, การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่เขียนผิด ซึ่งที่ถูกต้องคือการเขียนเลขอารบิก และการพกเครื่องมือสื่อสารและกล้องถ่ายภาพเข้าไปยังสถานที่เลือกซึ่งทำให้ผู้สมัครถูกปรับ

 

กลับขึ้นด้านบน