ผู้สมัคร ส.ว.ทวงถาม กกต.พิจารณาทุจริตคัดเลือก

ผู้สมัคร ส.ว.ทวงถาม กกต.พิจารณาทุจริตคัดเลือก

ผู้สมัคร ส.ว.ทวงถาม กกต.พิจารณาทุจริตคัดเลือก

รูปข่าว : ผู้สมัคร ส.ว.ทวงถาม กกต.พิจารณาทุจริตคัดเลือก

ผู้สมัคร ส.ว.ยื่นหนังสือทวงถามต่อ กกต.ถึงความคืบหน้าในการพิจารณาคำร้องคัดค้านกระบวนการคัดเลือก ส.ว.ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ด้วยเห็นว่าบางองค์กรที่ส่งผู้สมัคร ส.ว.ในกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย

วันนี้ (14 ม.ค.62) ผู้สมัครรับการคัดเลือก ส.ว.จากการแนะนำผ่านองค์กรสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนายธิติ วีระวัฒน์ ผู้สมัคร ส.ว.กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ ซุ่นสั้น ผู้สมัคร ส.ว.จาก จ.ตรัง ยื่นหนังสือถึง กกต.เพื่อทวงถามความคืบหน้าในการพิจารณาคำร้องที่ได้ยืนไว้ก่อนหน้านี้โดยขอคัดค้านการดำเนินการเลือก ส.ว. และขอให้ตรวจสอบวัตถุประสงค์องค์กรที่แนะนำ ส.ว.ด้วยเห็นว่าองค์กรดังกล่าว ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมและหากได้รับคำชี้แจงจาก กกต.แล้วเตรียมที่จะยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งต่อไป

พร้อมอ้างอิง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. บทเฉพาะกาลมาตรา 93 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า องค์กรตามวรรคหนึ่งต้องลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด และให้เลือกกลุ่มได้เพียงกลุ่มเดียวจาก 10 กลุ่ม โดยนายนิธิย้ำว่า ได้แจ้งกับทาง กกต.จังหวัดอุทัยธานีทราบตั้งแต่ก่อนเริ่มการคัดเลือกระดับอำเภอแล้วและได้ทำหนังสือร้องเรียนต่อ กกต.จังหวัดในวันที่ 24 ธ.ค.และยื่นต่อ กกต.กลางในวันที่ 25 ธ.ค.61

ทั้งนี้ รายชื่อองค์กรที่ร้องให้ตรวจสอบ ซึ่งเป็นองค์กรที่แนะนำรายชื่อผู้สมัครในกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย มูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน, มูลนิธิอุษรินทร์, มูลนิธิคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กชายขอนแก่น, มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน และสมาคมศิษย์เก่าจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ขณะที่นายนิวัฒน์ ซุ่นสั้น ผู้สมัคร ส.ว.จากจังหวัดตรัง ตั้งข้อสังเกตเรื่องบัตรลงคะแนนที่อาจทำให้การลงคะแนนไม่โปร่งใสหรือไม่เป็นไปโดยลับตามที่กฎหมายกำหนด โดยอ้างอิงวิธีการเลือกว่าอาจทำให้ผู้สมัครแต่ละคนล่วงรู้หรือประเมินได้ว่าผู้สมัครคนใดเลือกใครบ้าง

 

กลับขึ้นด้านบน