เพิ่ม 132 จุดจ่ายน้ำคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 7 จังหวัด

เพิ่ม 132 จุดจ่ายน้ำคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 7 จังหวัด

เพิ่ม 132 จุดจ่ายน้ำคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 7 จังหวัด

รูปข่าว : เพิ่ม 132 จุดจ่ายน้ำคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 7 จังหวัด

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพิ่มการเปิดจุดจ่ายน้ำถาวร132 แห่งครอบคลุม 7 จังหวัดเสี่ยงขาดแคลนน้ำ เช่น เชียงใหม่ นครสวรรค์ ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย กาญจนบุรี และราชบุรี พร้อมขุดเจาะบาดาลให้แล้วเสร็จภายในเม.ย.นี้อีก 737 แห่ง

วันนี้(15 มี.ค.2562) น.ส.จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เตรียมพร้อมรับมือหน้าแล้งปีนี้ ในพื้นที่เสี่ยงจะขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางส่วน ด้วยการให้ความช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่เดือนม.ค.ที่ผ่านมา หลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) คาดการณ์จะมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งต้องเฝ้าระวัง 7 จังหวัด คือ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย กาญจนบุรี และราชบุรี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ตรวจสอบสภาพบ่อน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำ ระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้พร้อมใช้งาน ประกอบด้วย จัดเตรียมจุดจ่ายน้ำถาวร 132 จุด ให้บริการน้ำสะอาดประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ  เร่งรัดการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำให้แล้วเสร็จภายในเดือนเเม.ย.รวม 737 แห่ง

นอกจากนี้ยังจัดหน่วยนาคราชลงพื้นที่ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำประชาชนซ่อมบำรุง ดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาล และระบบประปาบาดาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และส่งรถปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลผลิตน้ำดื่มสะอาดเข้าไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำบริโภค

 

คาดว่าจะบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรให้ประชาชน 1,894 แห่ง ครอบคลุม 129,097 ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 41,760 ไร่

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า โดยปริมาณน้ำที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กว่า 44 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในเบื้องต้นดำเนินการแล้วเสร็จกว่า 1,167 แห่ง หรือร้อยละ 61.62

ทั้งนี้ภาพรวมบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ 170,538 บ่อ แบ่งเป็น บ่อของราชการ 107,127 บ่อ มีปริมาณน้ำกว่า 13.54 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร และบ่อของเอกชน 63,411 บ่อ

 

กลับขึ้นด้านบน