VDO CLIP HOT CLIP
เจ้าหน้าที่ขึ้นทำฝนเทียมในพื้นที่รอยต่อชายแดนไทย-กัมพูชา จ.ตราด

( 04/04/2014 - 09:11 น. )

หลายพื้นที่ต้องระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนในช่วง  2-3 วัน...