VDO CLIP HOT CLIP
ศิษย์พระดาบสปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

( 20/07/2014 - 20:46 น. )

ศิษย์พระดาบสร่วมกับเยาวชน จากสถาบันต่างๆ ปลูกป่าเฉลิมพระเกีย...


ทวงคืนผืนป่า วาระแห่งชาติ : รุกป่าม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ (ตอน3)
15/10/2014 - 20:22 น.

ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกป่าสงวนมากที่สุด และพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหามายาวนานคือ ป่าสงวนบริเวณม่อนแจ่ม ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งพบว่าพื้นที่ป่าสงวนที่ถูกกันให้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านถูกเปลี่ยนเป็นรีสอร์ทจำนวนมาก โดยเจ้าของรีสอร์ทบางแห่งอ้างว่าตนมีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นข้ออ้างที่ทำให้นักวิชาการเรียกร้องให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในประเด็นการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาการบุกรุกป่าสงวน