ขึ้นค่าแรง 300 บาท ปรับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท คิดว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ ทำสำเร็จหรือไม่?

Sat, 13/08/2011 - 17:52
Choices