ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯเตรียมเสนอนโยบายต่อ ครม.พรุ่งนี้ ก่อนกำหนดวันแถลงต่อรัฐสภา

Mon, 15/08/2011 - 12:52 วีดีโอ
Printer-friendly version
Views: 458
นายกฯเตรียมเสนอนโยบายต่อ ครม.พรุ่งนี้ ก่อนกำหนดวันแถลงต่อรัฐสภา

นายกรัฐมนตรีเตรียมนำร่างนโยบายรัฐบาลเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบก่อนส่งเรื่องให้ประธานรัฐสภากำหนดวันแถลงนโยบายอีกครั้ง ขณะที่ร่างนโยยายรัฐบาลที่สำคัญ ระบุ ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 291 เพื่อให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ

   

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าสักการะพระพรหมและศาลพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ขณะที่ นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเตรียมให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จัดรายการพบปะประชาชนทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 อีกครั้ง โดยจะกำหนดชื่อรายการรวมถึงวันเวลาจัดรายการใหม่ พร้อมทั้งจะพูดคุยกับสื่อเคเบิ้ลทีวีที่มีการเลือกข้างเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน

ส่วนการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานั้น นายกรัฐมนตรี ระบุว่า จะต้องขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีก่อนส่งเรื่องต่อไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนัดวันประชุมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายอีกครั้ง ทั้งนี้คณะทำงานจัดทำร่างนโยบายรัฐบาลสรุปนโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งดำเนินการรวม 13 เรื่อง ครอบคลุมการบริหารงานในทุกกระทรวง โดยเฉพาะการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อแนวทางปรองดองแห่งชาติทำงานต่ออย่างอิสระ

นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่อการสูญเสียชีวิตช่วงการชุมนุมทางการเมืองระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค.2553 การแก้ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ แก้ไขปัญหาภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมัน ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน การเพิ่มสวัสดิการต่าง ๆ ทั้งการพักหนี้เกษตรกร ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รือฟื้นโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค และ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ โอทอป นอกจากนี้ยังจะผลักดันการปฏิรูปการเมืองแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 291 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการวิจารณ์การทำหน้าที่ของนายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ว่า ต้องขอเวลาในการพิสูจน์การทำงานของนายสุรพงษ์ ขณะที่งานเร่งด่วนคือการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเพื่อให้ไทยเป็นผู้นำอาเซียนเหมือนในอดีต
 

No votes yet

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ