ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ กนย.ประชุมแก้ราคายางตกต่ำ

Tue, 17/01/2012 - 07:10 วีดีโอ
Printer-friendly version
Views: 1,115
วันนี้ กนย.ประชุมแก้ราคายางตกต่ำ

ปัญหาราคายางพาราตกต่ำจะถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ที่วันนี้ ( 17 ม.ค.) นัดประชุมเป็นนัดแรก ขณะที่ชาวสวนยางพาราจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเดินทางเข้ามาสบทบกับเครือข่ายสวนยางภาคใต้ เพื่อรอฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำจากรัฐบาล

วันนี้ ( 17 ม.ค.) ชาวสวนยางพาราจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเดินทางเข้ามาสมทบกับกลุ่มเครือข่ายสวนยางภาคใต้ที่กรุงเทพ เพื่อมารอฟังคำตอบแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำจากรัฐบาล หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวสวนยางภาคใต้นัดรวมตัวกันปิดถนนที่บริเวณ อำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาก่อนที่จะสลายตัวไป

โดยในวันนั้น รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับกลุ่มแกนนำด้วย และ ได้ข้อสรุปว่า รัฐบาลจะนำปัญหานี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. เพื่อพิจารณาจัดสรรวงเงินจำนวน 200,000 ตัน เพื่อซื้อยางพาราในราคาที่ชี้นำตลาด เพื่อทำให้ราคายางเพิ่มสูงขึ้นไปอยู่ที่กิโลกรัมละ 120 บาท และ จะให้มีตัวแทนชาวสวนยางเข้าร่วมกับที่ประชุม กนย. เพื่อกำหนดรูปแบบและวิธีการแปรรูปยางด้วย

นายคำตา แคนบุญจันทร์ ที่ปรึกษาสมัชชาเกษตรกรรายย่อย กล่าวว่า เกษตรกรชาวสวนยางจากภาคอีสานจะเดินทางมาร่วมรับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำจากที่ประชุม กนย. หลังจากที่ชาวสวนยางภาคอีสานต้องแบกรับต้นทุนการผลิตยางที่สูงกว่า 100 บาทต่อกิโลกรัม มาร่วม 3 เดือนแล้ว

สำหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติในวันนี้จะเป็นการประชุมกันเป็นนัดแรกโดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน โดยจะพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขราคายางพาราตกต่ำทีส่งผลกระทบให้เกษตรกรได้รับความเดือนร้อน ทั้งนี้การตั้งคณะกรรมการชุดนี้มีขึ้น หลังเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ประท้วงราคายางตกต่ำ ซึ่งเกษตรกรเชื่อว่าการเดินทางไปจีนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และลงนามบันทึกความเข้าใจซื้อขายยางพาราล่วงหน้าหลายฉบับกับเอกชนและรัฐวิสาหกิจของจีน อาจเป็นสาเหตุของปัญหายางราคาตก

โดยหนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหาคือจะมอบหมายให้กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส.จำนวน 10,000 ล้านบาท เพื่อมาแก้ไขปัญหา เพื่อรับซื้อยางตามกลไกตลาดที่กิโลกรัมละ 105 บาท และค่อยๆ ทยอยรับซื้อจากเกษตรกร โดยเชื่อว่าจะทำให้ราคายางปรับตัวดีขึ้น

 
No votes yet

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ