ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ยันภารกิจ ว.5 ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว

นายกฯ ยันภารกิจ ว.5 ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว

Mon, 20/02/2012 - 18:05
Printer-friendly version
Views: 980

ฝ่ายค้านยังคงกล่าวหา และต้องการให้นายกฯ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีพบปะกับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่น ขณะที่นายกฯ ยืนยันการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

No votes yet