ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ความร่วมมืออาเซียน เพื่อความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ

Wed, 07/03/2012 - 13:32 วีดีโอ
Printer-friendly version
Views: 372
ความร่วมมืออาเซียน เพื่อความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องตระหนักถึงปัญหาการใช้ทรัพยากร ทำให้ต้องแสวงหาความร่วมมือ เพื่อความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ตัวแทนจากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศอาเซีย ร่วมประชุมสมาคมธรณีวิทยา ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นต่อปัญหาทรัพยากรในภูมิภาค เพื่อแบ่งปันข้อมูล นำไปสู่การเตือนภัย และการป้องกันภัยพิบัติ ในระดับภูมิภาค วมถึงหารือถึงการเฝ้าระวัง ต่อสภาพอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงทั่วโลก โดยที่ประชุมเห็นว่าทรัพยากรทางธรณีที่มีความโดดเด่นในอาเซียนคือถ่านหิน ขณะที่พลังงานเชื้อเพลิงปิโตรเลียม อาทิ น้ำมัน และก๊าซ ลดน้อยลงทุกวัน ซึ่งประเทศสมาชิกจะต้องตระหนัก และเสาะแสวงหาทรัพยากรธรณีใหม่ๆ

ด้านนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยาธรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงวิกฤตน้ำท่วมของไทย ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านที่ดิน ขยายพื้นที่ทำกิน จนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม นำมาสู่อุทกภัยรุนแรง ซึ่งต้องมีการมาหารือ แนวทางเหมาะสมในการป้องกัน ทั้งการปลูกป่า สร้างเขื่อน ทำทางน้ำไหล หรือ ฟลัดเวย์ โดยอาศัยข้อมูลธรณีวิทยาเป็นพื้นฐาน

ส่วนนายทรงภพ พลจันทร์ นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ ตัวแทนของมาเลเซีย นำความสำเร็จในการทำฟลัดเวย์ มาแลกเปลี่ยนพูดคุย โดยเป็นการทำเขื่อนกั้นน้ำ ที่ด้านบนเป็นถนนยกสูง และด้านล่างเป็นอุโมงค์ให้น้ำผ่าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำทางระบายน้ำของรัฐบาล ที่มีกำหนดแล้วเสร็จใน 5 ปี ในลักษณะแนวคลองให้น้ำไหลผ่าน โดยมีจุดเริ่มต้นที่จังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

No votes yet

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ