ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดตัว"โปรแกรมการสร้างวินัยทางการเงิน" Right to Play ใช้กีฬา-การละเล่น กล่อม"เยาวชน"

Sat, 24/03/2012 - 15:22
Printer-friendly version
Views: 850
เปิดตัว"โปรแกรมการสร้างวินัยทางการเงิน" Right to Play ใช้กีฬา-การละเล่น กล่อม"เยาวชน"

มาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์ (MasterCard Worldwide) และ Right To Play International เปิดตัวโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาและดำเนินโปรแกรมการสร้างวินัยทางการเงินในประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่า 250,000 เหรียญสหรัฐฯ

โปรแกรมสร้างวินัยทางการเงินนี้จะใช้กีฬาและการละเล่นที่พัฒนาโดย Right to Play เป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ยั่งยืน โปรแกรมการสร้างวินัยทางการเงิน เป็นการเปิดโอกาสให้กับมาสเตอร์การ์ดและ Right To Play ได้ร่วมกิจกรรมกับเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 16 ปี โดยโปรแกรมนี้จะช่วยส่งเสริมการสร้างทักษะความเป็นผู้นำและศักยภาพความรู้ทางการเงินแก่พวกเขา

นายโจฮาน โอลาฟ คอส ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Right To Play กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นความสำเร็จในประเทศไทย ที่จะเได้ห็นการพัฒนาในตัวเด็กๆ และชุมชนของพวกเขา ที่เราเคยเข้าไปมีส่วนร่วม และเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนจากมาสเตอร์การ์ดนั้น จะสามารถทำให้เราเข้าถึงเยาวชนได้มากขึ้น ในการช่วยแนะนำให้พวกเขาก้าวเข้าสู่อนาคตอันสดใส โดยเยาวชนไทย 500 คนจะเข้าร่วมในแคมป์การสร้างวินัยทางการเงินสองแคมป์ ซึ่งจะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ช่วงต้นปี พ.ศ. 2555 นี้ กิจกรรมแต่ละครั้งจะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยหัวข้อกิจกรรมในแคมป์ประกอบด้วยการจัดการทางการเงิน การตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบ การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา การสนับสนุนศักยภาพความเป็นผู้นำ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ทั้งนี้ โปรแกรมของประเทศไทยจะแบ่งสรรงบประมาณโครงการร่วมกับโปรแกรมของประเทศเปรู โดยการดำเนินกิจกรรมในทั้งสองประเทศจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

 นายเกร็ก ฮิราโนะ รองประธานและผู้จัดการประจำประเทศไทย มาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์ กล่าวว่า แคมป์การสร้างวินัยทางการเงิน จะสร้างทักษะทางการเงินที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ และการเจรจา ให้แก่เด็กๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ โดยทักษะที่จำเป็นทั้งหลายเหล่านี้ จะช่วยเยาวชนไทยและส่งเสริมให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนขึ้น ส่งผลในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้แก่เด็กๆ และชุมชนของพวกเขา

ทั้งนี้ Right To Play คือองค์กรด้านมนุษยชนและองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศชั้นนำ โดยองค์กรใช้กีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำการฝึกอบรมของเราและหัวหน้าชุมชนจะดำเนินแผนงานซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตขั้นพื้นฐาน การ ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ สอนการขจัดความขัดแย้งและทำงานส่งเสริมโอกาสแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม ความยากจนและโรคภัย 

ปัจจุบัน Right To Play ดำเนินโครงการใน 20 ประเทศในแอฟริกา เอเชีย ตะวันออกกลางและอเมริกาใต้ ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มในประเด็นดังกล่าวนี้ Right To Play ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับแผนงานที่มีความยั่งยืนและมีคุณภาพ ส่งเสริมข้อปฏิบัติที่ดีและดำเนินการวิจัยขั้นสูงด้านประสิทธิภาพการพัฒนาทักษะชีวิตที่ใช้กีฬาเป็นสำคัญ  Right To Play ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.  2000 โดย Johann Olav Koss นักกีฬาโอลิมปิคเหรียญทองสี่สมัยและผู้ประกอบการทางสังคม โดยองค์กรส่งเสริมความหวังและทักษะสำคัญยิ่งเพื่ออนาคตที่ดีกว่าจะเกิดขึ้นได้จริง

No votes yet

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ