ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี "เคล็ด (ไม่) ลับ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างรู้เท่าทันโฆษณา" ของ อย.

Wed, 06/06/2012 - 15:01
Printer-friendly version
Views: 845
ดาวน์โหลดฟรี "เคล็ด (ไม่) ลับ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างรู้เท่าทันโฆษณา" ของ อย.
Open quote

*** ดาวน์โหลด "เคล็ด (ไม่) ลับ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างรู้เท่าทันโฆษณา" ไฟล์ PDF **

Close quote

 ข้อมูลดีๆที่ทุกคนควรรู้ก่อนซื้อเครื่องสำอางหรืออาหารเสริม ดาวน์โหลดฟรี  หนังสือ "เคล็ด (ไม่) ลับ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างรู้เท่าทันโฆษณา" ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม 2553) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Rated 5/5  (1 vote)

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ