ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกษตรกรทยอยนำยางพาราไปขาย หลังมติครม.ปรับขึ้นราคากิโลกรัมละ 100 บ.

Wed, 18/07/2012 - 17:23 วีดีโอ
Printer-friendly version
Views: 950
เกษตรกรทยอยนำยางพาราไปขาย หลังมติครม.ปรับขึ้นราคากิโลกรัมละ 100 บ.

หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเข้าแทรกแซงราคายางพารา ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางบางส่วน เริ่มนำผลผลิตไปขายตามจุดรับซื้อขององค์การสวนยาง ขณะที่เกษตรกรบางรายในบางพื้นที่ภาคเหนือ ยังต้องการให้รัฐบาลปรับราคารับซื้อ เพื่อให้คุ้มกับต้นทุนการผลิต

ชาวสวนยางพาราในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงนำยางพารา ขายให้พ่อค้าคนกลาง แม้ว่าเมื่อวานนี้ (17 ก.ค.) คณะรัฐมนตรีมีมติให้องค์การสวนยาง รับซื้อยางแผ่นดิบ ในราคากิโลกรัมละ 100 บาท และเศษยางกิโลกรัมละ 50 บาท แต่ชาวสวนบางรายเห็นว่า ราคาดังกล่าวไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต และต้องการให้รัฐบาลแทรกแซง ที่กิโลกรัมละ 120 บาท และเศษยางกิโลกรัมละ 60 บาท 
 
ส่วนที่จุดรับซื้อยางพารา บ้านแก่งเจ็ดแคว ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก มีชาวสวนยาง เริ่มนำยางแผ่นดิบ ไปขายกับสถาบันเกษตรกร ตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชาวสวนกลุ่มนี้บอกว่าพอใจที่ราคายางพาราแผ่นดิบปรับขึ้น กิโลกรัมละ 6 - 7 บาท เพราะสูงกว่าราคาที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อ
 
 
 
 
No votes yet

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ