VDO CLIP HOT CLIP
เลขาฯ กพฐ.ยืนยันปรับระบบคัดเลือกเด็กเข้าเรียนปีหน้า

( 06/04/2014 - 12:59 น. )

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันเด็กนักเรียนที่ถ...