จำอวดหน้าม่าน

จำอวดหน้าม่าน

Thu, 20/03/2014 - 20:48
Printer-friendly version
Views: 1441

 สูตรสำเร็จความบันเทิงของคณะจำอวดหน้าม่าน ไม่เพียงแค่จำถ้อยคำตลกขบขันมาแสดงอวดคนดูหน้าเวที ที่สำคัญยังฟื้นฟูบทเพลงพื้นบ้านมาผสมผสาน จนคนรุ่นใหม่ได้ซึมซับไปด้วย

 
No votes yet