ลำดับเหตุการณ์ ศรส.ขอคืนพื้นที่

ลำดับเหตุการณ์ ศรส.ขอคืนพื้นที่

Fri, 14/02/2014 - 13:05
Printer-friendly version
Views: 569

ศรส.เริ่มปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ 2 จุด คือ ถ.ราชดำเนินกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่การชุมนุมของ คปท. และ ถ.แจ้งวัฒนะ พื้นที่การชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ยืนยันไม่ใช้ความรุนแรงในการเข้าปฏิบัติการ

No votes yet