คลิปข่าว

คลิปข่าวล่าสุด

คลิปข่าว

ตอนที่ 4 เรือเหล่าแสนยากรในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

Video
ตอนที่ 4 เรือเหล่าแสนยากรในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
18:30 น. | 9 ธ.ค. 2562

ตอนที่ 4 เรือเหล่าแสนยากรในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ในรูปขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประกอบด้วยเรือ 52 ลำ โดยมีเรือเหล่าแสนยากรหลากหลายประเภท เคลื่อนล้อมรอบอารักขาเรือพระที่นั่ง นับเป็นความงดงามน่าอัศจรรย์บนผืนแม่น้ำเจ้าพระยา

ตอนที่ 3 เรือรูปสัตว์ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

Video
ตอนที่ 3 เรือรูปสัตว์ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
13:03 น. | 9 ธ.ค. 2562

ตอนที่ 3 เรือรูปสัตว์ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เรือรูปสัตว์ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นเรือที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีความพิเศษที่บริเวณโขนเรือจะถูกแกะสลักเป็นรูปสัตว์ในวรรณคดี สะท้อนถึงความเชื่อและศรัทธาที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนาน

ตอนที่ 2 เรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

Video
ตอนที่ 2 เรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
13:04 น. | 9 ธ.ค. 2562

ตอนที่ 2 เรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

การเคลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประกอบด้วยเรือทั้งหมด 52 ลำ โดยเป็นเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ซึ่งล้วนวิจิตรงดงาม นับเป็นพหุวิทยาการอันทรงคุณค่า และแฝงไว้ซึ่งคติโบราณที่สืบทอดมาในราชสำนัก

ตอนที่ 1 ความเป็นมาขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค

Video
ตอนที่ 1 ความเป็นมาขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค
13:01 น. | 9 ธ.ค. 2562

ตอนที่ 1 ความเป็นมาขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณี ที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสายน้ำและวิถีชีวิต ปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และสืบสานเรื่อยมาจวบจนกรุงรัตนโกสินทร์

ประชุมคณะทำงานคณะกรรมการร่วมคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง.mp4

Video
ประชุมคณะทำงานคณะกรรมการร่วมคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง.mp4
16:40 น. | 5 ธ.ค. 2562

ประชุมคณะทำงานคณะกรรมการร่วมคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง.mp4

สทนช.พร้อมหน่วยเกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่สำรวจจุดก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบางตามกระบวนการ PNPCA เตรียมนำข้อมูลหารือเชิงเทคนิคเสนอเวทีสร้างการรับรู้ในประเทศ กรณีเขื่อนหลวงพระบาง ประเดิมครั้งแรก จ.นครพนม 24 ธ.ค.นี้

ไทยพีบีเอสโฟกัส

ไทยพีบีเอสโฟกัส

ไขคดีที่ดิน "ปารีณา"

โลกนี้ไม่มีขยะ

เส้นทางแบนสารเคมี

กลับขึ้นด้านบน