บทบาทการเมือง "พล.อ.ประวิตร" รอดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ที่ผ่านมามีกระแสวิจารณ์การอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นที่เชื่อมโยง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ทุกครั้ง แต่ครั้งนี้กลับไม่ปรากฏในรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปราย ไม่ว่าเบื้องหลังการไม่มีชื่อ "พล.อ.ประวิตร" คืออะไร แต่ชื่อนี้ถูกมองว่า ยังมีบทบาทสูงในรัฐบาลแต่เป็นบทบาทฉากหลังมากกว่า #ThaiPBSnews
กลับขึ้นด้านบน