"ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา" รอง ผอ.สดร. อธิบายการค้นพบ "คลื่นความโน้มถ่วง"

จากการค้บพบ "คลื่นความโน้มถ่วง" นับเป็นการพิสูจน์ว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยคำนวณและก็คาดการณ์ไว้เมื่อ 100 ปีก่อน เป็นจริง "ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา" รอง ผอ.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ อธิบายถึงการค้นพบครั้งนี้ว่า การค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงของนักวิทยาศาสตร์ถือเป็นการค้นพบครั้งสำคัญ ซึ่งในอดีตการตรวจจับคลื่นทำได้ยากมาก และถือเป็นครั้งแรกที่พบหลักฐานโดยตรงของหลุมดำ ซึ่งในทางทฤษฎีมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าหลุมดำนั้นมีอยู่จริงแต่ยังไม่เคยเจอหลักฐานโดยตรง
แท็ก
กลับขึ้นด้านบน