ธุรกิจเฝ้ารอ เปิดประเทศ

การเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งช่วงไตรมาสสุดท้าย แม้ว่าจะเสี่ยงระบาดซ้ำ แต่ในเมื่อไทยยังพึ่งพารายได้ท่องเที่ยวเป็นหลัก อาจจำเป็นต้องเสี่ยงบนหลักความปลอดภัยของคนไทย เพื่อดึงดูดให้ต่างชาติกล้าเดินทางมา และแรงงานภาคการท่องเที่ยว 2 ล้านคน กลับมามีงานทำ
กลับขึ้นด้านบน