เที่ยวไทย เที่ยวได้ไม่โกง

ในช่วงที่เหลือของปี รัฐบาลเร่งกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวเมืองไทย หากสมัครเต็มโครงการ ภาครัฐต้องเติมงบประมาณอย่างน้อย 10,000 ล้านบาท และจะมีเงินจากประชาชนใช้จ่ายเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 25,000 ล้านบาท แต่คาดหวังว่าเงินจะไม่รั่วไหล เพราะมีประสบการณ์การทุจริตมาแล้ว
กลับขึ้นด้านบน