บาทหลวงล่วงละเมิดทางเพศเด็กหลายแสนคนในฝรั่งเศส

คณะกรรมการสืบสวนว่าด้วยการล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยศาสนจักรโรมัน คาทอลิกในฝรั่งเศส พบว่าเด็กกว่า 300,000 คน ถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยนักบวชและสมาชิกฆราวาสตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความบอบช้ำทางร่างกายและจิตใจ โดยต้องช่วยกันวางแนวทาง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคต
กลับขึ้นด้านบน