เงินสินบน เลือกตั้ง อบต.

อีก 2 สัปดาห์ สำหรับการเลือกตั้ง อบต. ที่น่าเชื่อว่า จะแข่งขันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการซื้อสิทธิขายเสียง แต่บางพื้นที่ก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้ พยายามสื่อสารหลากหลายวิธีให้ผู้มีสิทธิเห็นความสำคัญของการไม่ซื้อสิทธิขายเสียง
แท็ก
กลับขึ้นด้านบน