อำนาจท้องถิ่นกับผลกระทบมลพิษอุตฯ

ถ้าพูดถึงการเลือกตั้ง อบต.เรามักตั้งคำถามกับการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหาร อย่างนายก อบต.เป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่จริงๆแล้ว คำว่า “ตัวแทนหมู่บ้าน” คือ สมาชิก สภา อบต.ที่เข้าไปทำหน้าที่ในสภา หน้าที่หลัก ๆ คือ การออกกฎ ระเบียบ มาใช้ในท้องถิ่น แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ การตรวจสอบ ถ่วงดุลฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชน
กลับขึ้นด้านบน