เลือกตั้งเสรี สังเกตการณ์เลือกตั้ง อบต.ไทย

การเลือกตั้ง อบต.ในวันที่ 28 พ.ย.นี้ เครือข่ายเอเชียเพื่อเลือกตั้งเสรี (อันเฟรล) ส่งอาสาสมัครลงพื้นที่สังเกตการณ์ 7 พื้นที่ เนื่องจากถูกมองว่า เป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคการเมืองใหญ่ และหลายพื้นที่มีการแข่งขันสูง เพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
กลับขึ้นด้านบน