เลือกตั้ง อบต. "นครปฐม" ผู้สมัครเริ่มเก็บตัว

การหาเสียง อบต. จ.นครปฐม ไม่คึกคักเท่าที่ควร ผู้สมัครระวังตัวมากขึ้น-กังวลเหตุรุนแรง ขณะที่ผู้มีสิทธิลงคะแนน ต้องการให้พัฒนาด้านสาธารณูปโภค ส่วนการแข่งขันขอให้เป็นไปตามนโยบายของแต่ละบุคคล
กลับขึ้นด้านบน