คุณหญิงสุดารัตน์กับเส้นทางการเมือง

ผ่านร้อน ผ่านหนาว บนเส้นทางการเมืองมา 29 ปีเต็ม ตั้งแต่อยู่ภายใต้ชายคาของพรรคพลังธรรม ไทยรักไทย และเพื่อไทย ก่อนจะร่วมจัดตั้งพรรคไทยสร้างไทย และนั่งตำแหน่งประธานพรรค ด้วยเหตุผลที่อ้างอิงถึง

"เพราะทนเห็นประเทศเดินมาถึงจุดที่ตกต่ำและวิกฤตที่สุดไม่ไหว จึงจำเป็นต้องตั้งพรรคการเมือง เป็นกลไกหรือเครื่องมือนำพาประเทศก้าวพ้นความตกต่ำ"
กลับขึ้นด้านบน