"ประชาธิปัตย์" ขอแก้กฎหมายช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น

มาตรา 34 ของกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น "ประชาธิปัตย์" ชี้ว่า ปิดกั้นการมีส่วนร่วม ของประชาชนกับพรรคการเมือง ไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน "ระบอบประชาธิปไตย" ลดความเข้มแข็งของ "พรรคการเมือง" และโดยบริบทที่ว่านี้..สวนทางกับเจตนารมณ์ ที่มุ่งเน้นเรื่องเสมอภาค ไม่ให้เกิดการได้เปรียบ-เสียเปรียบ และสกัดกั้นอิทธิพลทางการเมือง
กลับขึ้นด้านบน