[Infographic] 10 วิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

ในสภาวะขาดแคลนน้ำเช่นนี้ การประหยัดน้ำทำได้ง่ายๆ ด้วย 10 วิธีการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าในชีวิตประจำวัน

วิธีที่ 1 อาบน้ำด้วยฝักบัวจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยที่สุด รูฝักบัวยิ่งเล็ก ยิ่งประหยัดน้ำ

วิธีที่ 2 โกนหนวดแล้วใช้กระดาษเช็ดก่อน จึงค่อยใช้น้ำจากแก้วมาล้างหน้าอีกครั้ง และควรล้างมีดโกนหนวดด้วยการจุ่มล้างในแก้ว

วิธีที่ 3 ใช้น้ำบ้วนปากและแปรงฟันโดยใช้แก้ว จะใช้น้ำเพียง 0.5-1 ลิตรต่อครั้ง ขณะที่การปล่อยให้น้ำไหลจากก๊อกตลอดการแปรงฟันจะใช้น้ำมากถึง 20–30 ลิตรต่อครั้ง

วิธีที่ 4 ใส่ขวดน้ำในถังพักน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำ เพราะโดยทั่วไปการกดชักโครกจะใช้น้ำถึง 8–12 ลิตรต่อครั้ง

วิธีที่ 5 ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลาขณะซักผ้า จะเสียน้ำถึง 9 ลิตรต่อนาที

วิธีที่ 6 ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรกบนจานชามออกก่อน แล้วล้างพร้อมกันในอ่างน้ำ

วิธีที่ 7 ล้างผักผลไม้ในภาชนะที่รองน้ำไว้ จะสะอาดและประหยัดกว่าการเปิดล้างจากก็อก

วิธีที่ 8 ซักผ้าถูพื้นหรือผ้าขี้ริ้วในภาชนะรองน้ำ

วิธีที่ 9 ใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการใช้สายยาง หากเป็นพื้นที่บริเวณกว้างควรใช้สปริงเกลอร์ หรือใช้น้ำที่เหลือจากกิจกรรมอื่นมารดต้นไม้แทน

วิธีที่ 10 หากมีความจำเป็นต้องล้างรถควรรองน้ำใส่ถัง แล้วใช้ผ้าหรือฟองน้ำจุ่มน้ำเพื่อเช็ดทำความสะอาดแทนการใช้สายยางฉีดน้ำโดยตรง ซึ่งจะเสียน้ำเป็นปริมาณมากถึง 150-200 ลิตรต่อครั้ง

หากเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำได้ จะสามารถลดการใช้น้ำได้ถึง 20-50 % เลยทีเดียว

ข้อมูล : การประปานครหลวง
แท็ก
กลับขึ้นด้านบน