เลือดใหม่ สืบทอดมรดก "โนรา"

คนรุ่นใหม่ใน จ.พัทลุง ร่วมใจสืบทอด "โนรา" ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้คงอยู่คู่ภาคใต้ จากแม่อ้อมจิตร เจริญศิลป์ โนราชั้นครู ที่พร้อมถ่ายทอดทุกอย่างแก่ลูกศิษย์ที่ต้องการเรียนรู้ หวังให้พลังคนรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมนี้ต่อไปอย่างยั่งยืน
กลับขึ้นด้านบน