[Infographic] รู้จักสาเหตุของการเกิดโรคหอบหืด

โรคหอบหืดหรือหลอดลมอักเสบ เป็นความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ โดยคนไทย 10-15% ป่วยด้วยโรคนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นตอนยังเด็ก สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหอบหืดมีหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ การออกกำลังหนัก ๆ ในที่หนาวแย็นและแห้ง ความเครียด หรือเชื้อไวรัสบางชนิด ผู้ที่ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ มีโอกาสเป็นโรคนี้สูง
กลับขึ้นด้านบน