นราธิวาส ต้นทางนักเทคนิคระบบขนส่งทางราง

สุไหงโก-ลก นราธิวาส คือ จุดสิ้นสุดทางรถไฟไทยที่หลายคนรู้จัก แต่ในทางกลับกัน ที่นี่ ยังเป็นต้นทางพัฒนาคนรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแเดนใต้ เพื่อเป็นช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง ป้อนอุตสาหกรรมและตลาดงานในอนาคต
กลับขึ้นด้านบน