ทำไม? ต้องเร่งปรับค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2.5

ช่วงนี้เป็นฤดูฝุ่น การเช็กค่าฝุ่นในแอปพลิเคชันจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำทุกครั้งก่อนออกไปกลางแจ้ง แต่หากค่าฝุ่นที่แสดงในแอปพลิเคชันไม่ได้สะท้อนสถานการณ์ปัญหาที่เป็นจริง

ผลที่ตามมาจึงมีทั้งการที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่สามารถนำไปป้องกันตนเองได้เบื้องต้น รวมถึงการยกระดับมาตรการแก้ปัญหาของภาครัฐ การปรับค่ามาตรฐาน ฝุ่น จึงอาจเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนที่สุดในเวลานี้
กลับขึ้นด้านบน