"พิทักษ์ป่า" ผู้ปิดทองหลังพระ ในวันที่ถูกตัดเงินเดือน

เสียงสะท้อนจากผู้พิทักษ์ป่า ในวันถูกลดเงินเดือน-เบี้ยเลี้ยง หลายคนเดือดร้อนหนักเพราะเป็นเสาหลักของครอบครัว บางคนเหลือเงินเดือนเท่าค่าผ่อนรถยนต์ บางคนยอมลาออก ส่วนคนที่ยังอยู่ต่อแม้เงินไม่เท่าเดิม ยอมทำงานเสี่ยงเพื่ออุดมการณ์ ปกป้องป่าไม้-สัตว์ป่า
กลับขึ้นด้านบน