ชาวบ้านรอบเหมืองแร่ทองคำพิจิตรต้องใช้คูปองไปแลกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

คูปองที่ชาวบ้านได้รับแจกจ่าย มีข้อความพิมพ์ระบุว่า "โครงการจัดซื้อพืชผัก เพื่อแจกจ่ายราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากการทำเหมืองแร่ทองคำ ตำบลเขาจ็ดลูด อำเภอ ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร" โครงการนี้ เริ่มแจกให้ประชาชนตั้งแต่วันที่ 1สิงหาคม 2558 จำนวน 253 ราย ด้วยงบประมาณ 4 แสนบาท แจกจ่ายให้ชาวบ้าน 253 คน จากกองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กระทรวงอุตสาหกรรม และกำลังจะสิ้นสุดโครงการในสิ้นเดือนนี้แต่ล่าสุด การพิสูจน์ปัญหาสารโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมรอบเหมืองแร่ทองคำ ยังไม่มีความชัดเจน ประกอบกับชาวบ้านร้องเรียนจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้โครงการนี้ ต้องขยายระยะเวลาแจกคูปองแลกผักปลอดสารพิษ ออกไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ โดยภาครัฐอนุมัติให้เพิ่มการแจก เป็น 382 คน และเพิ่มงบประมาณ เป็น กว่า 1 ล้าน 1 แสนบาท เพื่อแจกคูปองให้ชาวบ้าน คนละ 120 บาท ต่อสัปดาห์ ซึ่งสามารถนำไปแลกผักยังจุดรับแลกได้ สัปดาห์ละ 2 วัน

ชาวบ้านที่อาศัยรอบเหมืองแร่ทองคำ ให้ข้อมูลด้วยว่า แม้"คูปองแลกผัก" จะเป็นโครงการที่ทำเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านที่อาศัยรอบเหมืองแร่ทองคำ แต่เป็นโครงการที่ทำระยะสั้นเท่านั้น แต่ความต้องการของพวกเค้า คือ การพิสูจน์หาที่มาของสารโลหะหนักที่อยู่ในร่างกายชาวบ้าน และ สิ่งแวดล้อม

เกษตรจังหวัดพิจิตร ระบุว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีสารโลหะหนักปนเปื้อนขณะนี้ อาจต้องรอคณะทำงานชุดใหญ่ ที่นายกรัฐมตรี สั่งแต่งตั้ง มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทิศทางการแก้ปัญหาให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ
แท็ก
กลับขึ้นด้านบน