พบ "หม้อข้าวหม้อแกงลิง"สายพันธุ์ใหม่ของโลก บนยอดเขานอจู้จี้

นักพืชศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยวลัยลักษณ์ ค้นพบต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง สายพันธุ์ใหม่ของโลกอีก 1 สายพันธุ์ โดยพบบนยอดเขานอจู้จี้ จ.กระบี่ หลังจากสำรวจและเก็บตรวจอย่างมาเปรียบเทียบกับพืชในสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดอื่นๆ พบว่า มีความแตกต่างกันหลายประการ และมีความแตกต่างกันมากพอที่จะจัดให้เป็นหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดใหม่ จำพวก Nepenthes krabiensis (เนเพ็นเดส กราเบียนสิส) ได้ การค้นพบครั้งนี้ ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยมีการค้นพบพืชในสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง 14 ชนิด และ 1 สายพันธุ์ย่อย ทั้งนี้ พืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิงทุกชนิด มีโครงสร้างพื้นฐานของถุงดักแมลงที่เหมือนกัน แต่แตกต่างกันไปตามขนาด รูปร่าง และสี ปัจจุบันพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชกินแมลง มีประมาณ 10 วงศ์ หรือ มากกว่า 600 ชนิดทั่วโลก ปัจจุบันพบในธรรมชาติ และมีแนวโน้มค้นพบใหม่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี
แท็ก
กลับขึ้นด้านบน