[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : จีนขยายอิทธิพล รุกคืบอ่าวไทย?

การเข้ามาของจีนในการช่วยเหลือประเทศกัมพูชาในโครงการพัฒนาฐานทัพเรือเรียม บริเวณอ่าวไทย ถูกมองจากออสเตรเลียว่า เป็นความพยายามของจีนที่ต้องการมีอิทธิพลในย่านนี้ โดยใช้ฐานทัพแห่งนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ เรื่องนี้ รศ.ปณิธาน วัฒนายากร ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เชื่อว่า มีความเป็นไปได้ เนื่องจาก เป้าหมาย 30 ปีของจีนนั้น ต้องการปักหมุดยุทธศาสตร์บริเวณนี้ เพื่อใช้พื้นที่สำหรับส่งกำลังบำรุงทางทหาร ควบคู่กับการใช้ในเชิงพาณิชย์
กลับขึ้นด้านบน